વાવાઝોડા સાથે જોવા મળ્યો જોરદાર વરસાદ જાણો કઈ જગ્યા એ પડ્યો કેટલો વરસાદ

અગાહી મૂજબ વરસાદ. અગાઉ માં હવામાન વિભાગ અને હવામાન વિભાગના શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું હતું કે તારીખ ૪ જૂન થી …

Read more

ગુજરાતમાં આવી રહ્યું છે ભયંકર વાવાઝોડું ૧૦૦ કિમી ની ઝડપ થી ફૂંકાશે વાયરો

ગુજરાતમાં આવી રહ્યું છે વાવાઝોડું. હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતમાં આવનારી તારીખ ૧૨ થી લઈને ૧૪ જૂન …

Read more

અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી આ તારીખે ધરતી ધ્રુજી ઉઠે તેવા કડાકા ભડાકા સાથે અનરાધાર વરસાદ પડશે

અંબાલાલ પટેલે વરસાદ મામલે શું કહ્યું ?   ચોમાસા અંગે હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. રાજ્ય માં પ્રિ …

Read more

error: Content is protected !!